30 kwietnia 2016

Społeczność Muzułmańska

Naszym głównym celem jest służenie potrzebom lokalnej społeczności muzułmańskiej w sprawowaniu obrzędów religijnych, reprezentowanie jej interesów oraz pomoc w integracji ze społeczeństwem polskim z zachowaniem tożsamości muzułmańskiej.