Pielgrzymka

Wracamy z cyklem ‘Inni ale tacy sami!’

Tym razem tematem naszego spotkania będzie ‘Pielgrzymka’.

Współtworzymy je razem– przedstawiciele trzech religii abrahamowych– judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu.

Pielgrzymka to nie tylko fizyczne przemieszczenie, dotarcie do wyznaczonego celu. Pielgrzymka to jednocześnie podróż w głąb siebie, w głąb własnej duszy, spotkanie z Bogiem.

Będąc wydarzeniem zbiorowym, podczas którego specjalna więź łączy osoby pierwotnie dla siebie obce, pielgrzymka jest jednoczenie wydarzeniem niezwykle prywatnym, osobistym.

Dlaczego, dokąd, jak i kiedy pielgrzymują wyznawcy judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu?

O pielgrzymce w trzech religiach opowiedzą nasi goście:

Rabinka Małgorzata Kordowicz – Rabinka Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Absolwentka Żydowskiego Seminarium Teologicznego w Nowym Jorku oraz Wydziału Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego Wykładowczyni akademicka, tłumaczka oraz autorka artykułów o tematyce religijnej.

Ojciec Marcin Wrzos – prezbiter Kościoła katolickiego, misjonarz oblat Maryi Niepokalanej. Doktor teologii o specjalności misjologia oraz teologia środków społecznego przekazu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny “Misyjnych Dróg”, portalu misyjne.pl. Współtwórca poznańskiego Kalendarza Trzech Religii.

Imam Youssef Chadid – dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego w Poznaniu, przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP. Ukończył studia z zakresu prawa muzułmańskiego ( Szari’a), absolwent wydziału arabistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapraszamy 24 lutego 2019 o godzinie 15:00

Wstęp wolny