Kurs języka arabskiego dla muzułmańskich dzieci i młodzieży

Kurs języka arabskiego dla muzułmańskich dzieci i młodzieży

Ogłaszamy zapisy na kurs języka arabskiego na rok szkolny 2017/2018.

Przewidujemy otwarcie dwóch grup:
1. Dla dzieci nieznających alfabetu i nie potrafiących czytać.
2. Dla dzieci znających alfabet, i potrafiących czytać.

Ostateczny poziom grup zostanie ustalony po zamknięciu zaspisów oraz po teście kwalifikacyjnym.

Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu w soboty w godzinach 11-12 i 12-13 (każda grupa po jednej godzinie lekcyjnej).

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 9 września w sali lekcyjnej OKM na trzecim piętrze (dokładna godzina zostanie ogłoszona w poźniejszym terminie).

W czasie spotkania omówiony zostanie regulamin uczestnictwa w zajęciach a także odbędzie się test kwalifikacyjny do grup.

Koszt kursu: 200 zl za semestr

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy rodziców o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który pozwoli nam wstępnie oszacować poziom znajomości języka arabskiego wśród dzieci.

Wypełniony formularz prosimy przesyłać na adres mailowy OKM: okm.warszawa@gmail.com

Formularz:

http://https://drive.google.com/file/d/0B3fV47oeopGbTEp4MlVMUTA2aTQ/view