Inni ale tacy Sami

Inni ale tacy Sami

 

Całoroczny cykl spotkań dla dorosłych i młodzieży przybliżający cywilizację islamu, budowaną przez ludy o odmiennej przeszłości i odmiennych aspiracjach, stanowiącą bogatą mozaikę wytworów materialnych i duchowych.

Podczas warsztatów i spotkań będziemy poruszać wiele różnorodnych tematów związanych m.in. z religią (z podobieństwami i różnicami między islamem, chrześcijaństwem i judaizmem), kulturą, sztuką i zwyczajami.

Głównym celem zajęć jest budowanie więzi międzyludzkich. Dlatego zapraszamy zarówno osoby niewierzące, jak i będące wyznawcami różnych religii.

Spotkania będą się odbywać co dwa miesiące od stycznia 2017r.

 

Cele projektu

-Przedstawienie podobieństw i różnic między ludźmi ich kulturami, religiami jako naturalne zjawisko w świecie.

-Umiejętność współżycia z ludźmi o odmiennej kulturze, wyznaniu, rasie, …, poprzez kształtowanie postaw tolerancji oraz empatii.

–  Budowanie więzi międzyludzkich.