20 listopada 2016

Edukacja

Edukacja

W Ośrodku Kultury Muzułmańskiej realizujemy obszerny program edukacyjny skierowany do uczniów i nauczycieli, studentów, osób dorosłych i seniorów.
Program przez nas oferowany daje możliwość poznania niezwykle interesującej historii i kultury islamu.
Edukacja w OKM obejmuje organizację wykładów, dyskusji, warsztatów i spotkań skierowanych do szerokiego grona odbiorców.
Systematycznie angażujemy się we wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym oraz współpracujemy z działającymi w mieście instytucjami kulturalnymi.
Poprzez działalność Ośrodka Kultury Muzułańskiej staramy się zapewnić mieszkańcom Warszawy kontakty z przedstawicielami świata islamu prezentującymi muzułmańskie spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Mamy przy tym nadzieję, że nasze działania pomogą przełamać bariery, przyczyniając się do lepszego wzajemnego poznawania się i szacunku, szczególnie dziś, kiedy żyjąc w coraz bardziej różnorodnym społeczeństwie, stykamy się z ludźmi z innych kultur, o odmiennej wrażliwości.