Ośrodek Kultury Muzułmańskiej

Nasza Wizja

Przedstawić prawdziwe przesłanie islamu, i przyczynić do lepszego wzajemnego poznawania się i szacunku wśród muzułmanów a wyznawców innych religii, Opierając się na przekazie koranicznym „O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i Plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny pośród was, w obliczu Boga, to najbardziej bogobojny spośród was! Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, dobrze świadomy!” (Koran 49:13).
Go to Edukujemy

Edukujemy

Realizujemy obszerny program edukacyjny skierowany do uczniów i nauczycieli, studentów, dorosłych i seniorów. Nasz program daje możliwość poznania niezwykle interesującej historii i kultury islamu.

Go to Służymy

Służymy

Naszym głównym celem jest służenie potrzebom lokalnej społeczności muzułmańskiej w sprawowaniu obrzędów religijnych, reprezentowanie jej interesów oraz pomoc w integracji ze społeczeństwem polskim z zachowaniem tożsamości muzułmańskiej.

Go to Inspirujemy

Inspirujemy

wielką cywilizacją budowaną przez ludy o odmiennej przeszłości i odmiennych aspiracjach stanowiącą bogatą mozaikę wytworów materialnych oraz duchowych.

Wesprzyj Ośrodek

Wydarzenia