Ośrodek Kultury Muzułmańskiej

w Warszawie

.

Nasza Wizja

Przedstawić prawdziwe przesłanie islamu, i przyczynić się do lepszego wzajemnego poznawania i szacunku między muzułmanami, a wyznawcami innych religii, opierając się na przekazie koranicznym „O ludzie! Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety i uczyniliśmy was ludami i Plemionami, abyście się wzajemnie znali. Zaprawdę, najbardziej szlachetny pośród was, w obliczu Boga, to najbardziej bogobojny spośród was! Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący, dobrze świadomy!” (Koran 49:13).

.

Nasza misja

SŁUŻYMY

Naszym głównym celem jest służenie potrzebom lokalnej społeczności muzułmańskiej w sprawowaniu obrzędów religijnych, reprezentowanie jej interesów oraz pomoc w integracji ze społeczeństwem polskim z zachowaniem tożsamości muzułmańskiej.

EDUKUJEMY

Realizujemy obszerny program edukacyjny skierowany do uczniów i nauczycieli, studentów, dorosłych i seniorów. Nasz program daje możliwość poznania niezwykle interesującej historii i kultury islamu.

INSPIRUJEMY

wielką cywilizacją budowaną przez ludy o odmiennej przeszłości i odmiennych aspiracjach stanowiącą bogatą mozaikę wytworów materialnych oraz duchowych.

Wesprzyj Nas

projekt budowy nowego zespołu sanitarnego
30%
.

Aktualności

Budowa nowego zespołu sanitarnego

Z radością informujemy, że z Bożą pomocą i dzięki Waszemu dotychczasowemu wsparciu udało nam się zorganizować projekt przebudowy zespołu sanitarnego i sali do ablucji przedmodlitewnej i in Sha Allah o…

Nowe zasady reżimu sanitarnego podczas modlitwy piątkowej

Salam alaikum! Informujemy, że od 15 grudnia zaczynają obowiązywać nowe zasady reżimu sanitarnego ustalone przez rząd. Od tego dnia dozwolone będzie wypełnienie sal modlitewnych tylko w 30 %. W związk…

.

Kontakt

+48 22 636 72 46

okm.warszawa@gmail.com

Aleja Bohaterów Września 23